Det många ungdomar först tänker på när de ska flytta hemifrån är att köpa möbler och inredning. Men det första de borde tänka på är istället att teckna en hemförsäkring. Det ger ett stort och brett skydd för både personen som bor i lägenheten och de saker som finns där. Man bör teckna redan innan man flyttat in eftersom saker annars kan vara oförsäkrade under en viss tid.

Trots namnet så är en hemförsäkring inte enbart gällande i hemmet. Det som ingår kan delas upp i flera olika delar.

Saker – Ersättning kan fås om saker från hemmet blir stulna eller förstörda. Detta gäller även om man lånat saker eller hyrt dem. Har man med sig saker utanför hemmet och blir av med dem gäller även försäkringen om man uppfyllt vissa aktsamhetskrav. Det går exempelvis inte att få ersättning för pengar som blir stulna om man medveten lagt plånboken på en offentlig plats.

Bostaden – Skulle bostaden få skador genom exempelvis skadegörelse eller brand ersätts detta. Har man behov av att bo i annan lägenhet under den tid som lägenheten repareras kan man även få ersättning för det.

Reseskydd – Alla hemförsäkringar har ett reseskydd. Detta gäller vanligtvis i 45 dagar och ger ett grundläggande skydd under resan. Man kan exempelvis få ersättning för sjukhusbesök eller förseningar på flyg.

Personligt skydd – Det personliga skyddet består av fyra delar.

Rättskyddet ger ersättning för kostnader i samband med domstolsförhandlingar.

Ansvarsförsäkringen ersätter skadeståndskrav som kan uppstå om man omedvetet råkar skada någon person. Detta förutsatt att försäkringsbolaget anser att det var denna persons fel och att det verkligen skett utan medveten handling.

Överfallsskyddet ger ersättning för både fysiska och psykiska men man kan få vid ett överfall/rån.

Tack vare krisskyddet kan man få hjälp med att bearbeta krissituationer man varit med om. Det kan då gälla allt från traumatiska dödsfall till rån eller överfall.

Så nästa gång någon flyttar hemifrån – Se till att hemförsäkring är det som införskaffas först.

Comments closed